Blog

390,000 Pesos Gain from Few Minutes of Trading!

When you scalp, you get in and get out quickly on a trade.

Minsan 3 minutes ang timeframe mo pero kadalasan ay 1 minute. May mga special occassion pa na 30 seconds ang gamit mo na timeframe kapag mabilis talaga ang galaw ng price.

I earned 390,000 pesos from scalp trading this week.

Mapagbigay si market this week. Kapag prepared ka and opportunity to earn knocks ay kikita ka talaga.

Kung trader ka na gustong maglevel up sa trading ay come and join our upcoming Trade Management Bootcamp course.

Avail it here:

Mapagbigay si market this week. Kapag prepared ka and opportunity to earn knocks ay kikita ka talaga.

Kung trader ka na gustong maglevel up sa trading ay come and join our upcoming Trade Management Bootcamp course.

Bootcamp 1: https://forms.gle/h3CKcSZGceMaxPL2A
Bootcamp 2.0: https://forms.gle/fNquYsNY66DUERaD9

Ito ang edge mo sa ibang traders!

This is for stock, forex, at crypto traders.

Ito ang edge mo sa ibang traders!

This is for stock, forex, at crypto traders.

Register through the links below:

Bootcamp 1: https://forms.gle/h3CKcSZGceMaxPL2A


Bootcamp 2.0: https://forms.gle/fNquYsNY66DUERaD9