Blog

140,000 Pesos Profit Over The Weekend!

Ang beauty ng Crypto Market ay nasa pagkakaron ng trading sa weekend.

I used the same strategy na gagamitin ng TDSi in shorting DOGE.

I traded over the weekend at nagkaroon ng gain. Ano ang next na ginawa ko?

Syempre lock in profit. Iwan yung capital at konting tubo sabay kuha sa majority ng profit para naman naka lock in na.

You really deserve to try international markets.

You may or may not succeed pero deserve mo itry.

If you are with TDSi ay papasukin mo ito sila with an above average risk management kaya di ka maiipit, mawipeout or masunog.

We will teach you kung ano ang Crypto Trading, Forex Trading At US Stock Market Trading.

We will teach you how to trade those markets.

Come join us bago pa magkaroon ng price increase.

Leave a Reply

%d bloggers like this: