Blog

98,000 Pesos Ang Kinita! (Bawi Na Ang Fees Sa Mentorship, May Extra Income Pa!)

Kapag pumasok ka sa isang mentorship ay dapat higit pa sa ibinayad mo to join ang kikitain mo.

Diba?

That makes sense?

Yan ang standard na ginagawa namin sa MASTERCLASS!

Take a look at the ALL HISTORY of our student.

Mula September last year until this week ay kumita siya ng 98,000 pesos or (1,695 USD)

Bawi na ang fees na ibinayad niya, kumita pa siya ng sobra.

That is how a MASTERCLASS mentorship should be.

Kaya we highly encourage you to join our MASTERCLASS kasi sobrang worth it nito.

Come join us here:

https://form.jotform.com/232946879623472

%d bloggers like this: