Baguhan ka lang ba sa larangan ng stock market? Ano nga ba ito? Naiintindihan mo na ba ito ng lubusan? Lalago ba ang pera ko dito? 

Kung iyan ay iyong mga tanong, mabuting basahin mo ang libreng librong ito na isinulat ko. Ginawa ko ito para maintindihan ng kahit sino ang stock market. Nawa’y magustuhan mo. 🙂

You can download Black Book directly here.

Do you want to trade stocks but doesn't have the time? Try MARGe!
Looking for FREE Learnings about stock trading? Join Traders Den!